android9.2

### opdracht 1 ###

//   Invoerwaarde uit EditText halen
    EditText etInputGetal = (EditText)findViewById(R.id.inputGetal1);
    int getal = Integer.valueOf(etInputGetal.getText().toString());

//   Invoerwaarde doorgeven controller > model
    controller1.addToLijst(aModel1,getal);

//   Objecten koppelen aan variabelen
    TextView tvLijstCijfers = (TextView)findViewById(R.id.tvLijstCijfers);
    TextView tvGemCijfers = (TextView)findViewById(R.id.tvGemCijfers);

//   Berekeningen ophalen uit model
    String strLijst = TextUtils.join(",", aModel1.getLijst());
    String strGemid = String.valueOf(aModel1.getGemiddelde());

//   Berekeningen tonen
    tvLijstCijfers.setText(strLijst);
    tvGemCijfers.setText(strGemid);

Download hier het bestand.
### opdracht 2 ###

public class aModel {

// Reeks ingevoerde getallen
  ArrayList<Integer> cijferList = new ArrayList<>();

  public aModel() {}

// Toevoegen getal aan reeks
  public void addToLijst(int newNumber) {
    cijferList.add(newNumber);
  }

// Reeks teruggeven
  public ArrayList getLijst() {
    return cijferList;
  }

// Gemiddelde teruggeven
  public double getGemiddelde() {
    double gemidDouble = calcGemiddelde(cijferList);
    return gemidDouble;
  }

// Gemiddelde berekenen a.d.h.v. reeks
  private double calcGemiddelde(ArrayList<Integer> numberList) {
    Integer sum = 0;
    if (!numberList.isEmpty()) {
      for (Integer numList: numberList) {
        sum = sum + numList;
      }
    }
    return sum.doubleValue() / numberList.size();
  }
}


Download hier het bestand.
### opdracht 3 ###

public class aController {

  aController(aModel aModel) {}

// Via View getal doorgeven aan Model
  public void addToLijst(aModel aModel2, int newGetal) {
    aModel2.addToLijst(newGetal);
  }
}

Download hier het bestand.