Algemene voorwaarden trainingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pascal ter Heege (trainer) en de deelnemende partij (cursist).

Artikel 2: Inschrijvingen

 1. De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijfformulier op springest.nl of via de website pascalterheege.nl;
 2. Met de elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden;
 3. Mits geen andere afspraken gepland staan wordt een startgarantie afgegeven vanaf 2 inschrijvingen;
 4. Er worden niet meer dan 5 cursisten ingeschreven per training.

Artikel 3: Annulering en wijziging

 1. Bij annuleringen en/of wijzigingen tot 3 weken (21 dagen) worden er geen kosten in rekening gebracht;
 2. Bij annuleringen en/of wijzigingen tot 2 weken (14 dagen) wordt 50% in rekening gebracht van de cursuskosten;
 3. Bij annuleringen en/of wijzigingen tot 1 week (7 dagen) wordt 100% in rekening gebracht van de cursuskosten;
 4. Bij het niet verschijnen van de cursist op de trainingsdatum is de cursist Pascal ter Heege de volledige cursuskosten verschuldigd;
 5. In geval van verhindering op de trainingsdatum, mag de cursist een vervanger sturen;
 6. Bij annulering of verhindering door Pascal ter Heege wordt de cursist daar zo tijdig mogelijk van op de hoogte gebracht.

Artike 4: Online begeleid werken

 1. Tijdens het online begeleid werken is een snelle en stabiele internetverbinding noodzakelijk;
 2. Mocht er geen of slecht internet zijn dan wordt er overgestapt op boekjes;
 3. Deze boekjes mogen achteraf niet meegenomen worden;

Artikel 5: Facturering en betaling

 1. Wanneer een startgarantie is afgegeven wordt direct de BTW-vrije factuur via de payroller tentoo verstuurd, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden;
 2. Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde trainingen of wanneer de cursist de training uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

 1. Alle verstrekte leermiddelen zijn uitsluitend bedoelt voor de cursist als naslag materiaal;
 2. De verstrekte leermiddelen mogen niet gekopieerd en/of aangepast worden;
 3. De verstrekte leermiddelen zijn niet bedoeld om zelf les mee te gaan geven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Pascal ter Heege sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, diefstal of ongeval ontstaan op de trainingslocatie;
 2. Aan de inhoud van de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.