Algemene voorwaarden programmeur

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Pascal ter Heege) en de opdrachtgever.

Artikel 2: Facturering en betaling

 1. De opdrachtnemer laat zich uitsluitend inhuren in termen van dagdelen;
 2. Eén dagdeel bestaat uit maximaal 3 uur aan arbeid binnen één en dezelfde dag;
 3. Voor- en nazorg op andere tijdstippen wordt verrekend met deze dagdelen;
 4. Het tarief per dagdeel is € 250,00 ex. BTW;
 5. Aan het einde van elke maand wordt de factuur verstuurd via de payroller Tentoo;
 6. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Artikel 3: Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van de source code behoort initieel bij de opdrachtnemer, dit is standaard bij wet vastgelegd;
 2. Om deze reden is de source code beveiligd met een wachtwoord;
 3. Het intellectueel eigendom kan worden overgedragen naar de opdrachtgever voor een eenmalig bedrag van  € 1.000,00;
 4. Alle bedragen zijn exclusief BTW.