SQL – veel op veel relatie

In het verlengde van het artikel Access – relaties volgt helemaal onderaan de complete SQL-instructie voor het aanmaken van de tabellen, relaties en rijen.

Wanneer deze SQL-instructie succesvol is geïmporteerd en uitgevoerd kan met behulp van de volgende SQL-instructie de resultaten van de rechter afbeelding worden gegenereerd.

Zoals in de bovenstaande afbeelding is af te lezen zijn er twee bedrijven en vijf medewerkers. Eén bedrijf kent meerdere medewerkers en één medewerker kan bij meerdere bedrijven werken, zie medewerker 3. In dit geval is er dus sprake van een veel op veel relatie.

sql_relaties_1-op-veel
In de bovenstaande afbeelding worden de relaties nog eens gevisualiseerd. Met behulp van de koppeltabel [Bedrijf_Medewerker] komt de veel-op-veel relatie tot stand tussen de tabellen [Bedrijven] en [Medewekers]