SQL training

Inleiding

De SQL basis en vervolg trainingen kennen dezelfde hoofdstukken maar worden anders ingestoken. Zo zal bij de vervolg training meer mogelijkheden worden belicht en zal het tempo hoger liggen.

De basis training is dan ook voor de absolute beginner en de vervolg training voor de meer gevorderde. Daarnaast wordt hiermee het samenstellen van homogene groepen bevorderd.

Basis

Tijdens de tweedaagse SQL basis training ligt de focus op de hoofdstukken uit het boek zoals weergegeven in de rechtermenu’s dag 1 en 2. U leert het fundament van een relationele database en hoe deze te bevragen is met SQL (Structured Query Language).

U begint vanaf scratch en kunt desgewenst per hoofdstuk excelleren naar een hoger niveau.

De SQL basis training is bedoeld voor cursisten die nog geen concrete ervaring hebben op het gebied van SQL. Deze training is geschikt voor cursisten die affiniteit hebben met abstract kunnen denken en beschikken over een onderzoekende houding!

Vervolg

Tijdens de tweedaagse SQL basis training ligt de focus op de hoofdstukken uit het boek zoals weergegeven in de rechtermenu’s dag 1 en 2. Naast het bevragen wordt er ook stil gestaan bij het maken en bewerken van een relationele database.

De hoofdstukken die behandeld worden zijn gelijk aan die van de basis training maar kennen meer diepgang en variaties.

De SQL vervolg training is bedoeld voor cursisten die wel al concrete ervaring hebben op het gebied van SQL. Deze training is geschikt voor cursisten die affiniteit hebben met abstract kunnen denken en beschikken over een onderzoekende houding!

Dynamische leervorm

Er wordt op een gedifferentieerde wijze klassikaal lesgegeven in groepen van maximaal 5 cursisten. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de onderlingen verschillen tussen cursisten.

Na het gezamenlijk oefenen en sparren over de inhoud worden er verschillende opdrachten gegeven. Deze opdrachten worden telkens uitdagender. Op deze manier kunnen de cursisten hun eigen grenzen opzoeken en raken ze nooit verveeld.

Een mooi voorbeeld van deze opzet is te vinden in de 4 opdrachten van
03. Sorting Retrieved Data uit de basis training.

Online gratis presentaties

Via het rechter menu zijn de presentaties van deze training gratis online te raadplegen.

Op deze manier kunt u zich vooraf oriënteren en heeft u achteraf beschikking tot dit online naslagmateriaal.

Software

Tijdens de training wordt er gewerkt met Microsoft SQL Server 2014 Express.