SQL – 1 op veel relatie

In het verlengde van het artikel Access – relaties volgt helemaal onderaan de complete SQL-instructie voor het aanmaken van de tabellen, relaties en rijen.

Wanneer deze SQL-instructie succesvol is geïmporteerd en uitgevoerd kan met behulp van de volgende SQL-instructie de resultaten van de rechter afbeelding worden gegenereerd.

Zoals in de bovenstaande afbeelding is af te lezen zijn er twee bedrijven en zes medewerkers. Eén bedrijf kent meerdere medewerkers, maar één medewerker kent maar één bedrijf. In dit geval is er dus sprake van een 1 op veel relatie.

In de linker afbeelding worden de relaties nog eens gevisualiseerd. Vanuit de tabel [Bedrijven] (1) volgt een relatie met de tabel [Medewerkers] (veel). De 1-relatie bevindt zich bij de zogeheten primary key bed_id ([Bedrijven]) en de veel-relatie bij de zogeheten foreign key bed_id ([Medewerkers]).