Recursief programmeren in VBA

In dit voorbeeld wordt met recursief programmeren in VBA een overzicht in Excel gegenereerd met alle bestandsnamen uit de geselecteerde hoofdmap. De mappen, submappen en bestandsnamen worden tevens hiërarchisch weergegeven. Lees verder →